Портфолио
Брза Пратка
Куриерски Услуги
www.brzapratka.com
Дебър ЦД - Мебели от масив
Произвежда мебели от масивна дървесина за дома - кухни, легла, гардероби, скринове и маси. www.debarbg.com
ДИМТЕР инженеринг
Основният предмет на дейност е проектиране и изработване на машинии съоръжения за
дървообработване.
www.dimterbg.com
"ИКОМ" ЕООД
Висококачествено квалификационно и мотивационно обучение, повишаващо възможностите за професионална реализация.
www.ikom-ltd.com


Copyright © 2024